Certifierade energiexperter
i Göteborg

Energideklaration - Expertis - Erfarenhet - Miljö

Certifierade energiexperter
i Göteborg

Energideklaration - Expertis - Erfarenhet - Miljö

Behöver du energideklaration för en byggnad i Göteborg?

Vi är etablerade experter inom områden som inomhusluft och energibesparing och hjälper dig gärna med att ta fram en energideklaration för din fastighet i Göteborg.

Vi utför besiktningar av undercentraler, elcentraler, fläktrum, ventilation, vatten- och värmesystem och mycket mer. Utifrån våra professionella besiktningar hjälper vi dig att beräkna energiåtgången för att kunna föreslå besparande åtgärder.

Utöver besiktningen kan du även få hjälp med själva utförandet av det du vill åtgärda, vare sig det gäller brister som upptäcks i besiktningen eller med rena förbättringar i en byggnads energisystem. Något som både du och miljön skulle vinna på.

Kontakta oss om du befinner dig i Göteborgsområdet och vill ha hjälp med att ta fram en energideklaration!


energideklaration Göteborg

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som uppger hur mycket energi som går åt i ett hus vid användning. Dokumentet är bland annat till för personer som ska köpa eller hyra en bostad och kan i detta fall användas för att jämföra olika byggnader med varandra. En energideklaration måste även upprättas av den som bygger nytt.

Att göra en energideklaration ger dig god överblick över en byggnads energistatus och inomhusmiljö. Den kan också vara till hjälp för att möjliggöra energibesparingar utan att kompromissa med inomhusmiljön. Som byggnadsinnehavare kan du sänka energiförbrukningen och alltså spara pengar samtidigt som du gör en insats för miljön.

energideklaration Göteborg

Behöver din byggnad en energideklaration?

De byggnader som måste ha en energideklaration är:

 • Byggnader på över 250 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt (nyttjanderätt innebär att man har rätt att nyttja en egendom som ägs av någon annan, till exempel bostäder/lokaler med hyresrätt, bostadsrätter, arrenden och lån av fast egendom).

Energibesparingar för både dig och miljön

Energibesparing innebär i detta fall att man försöker göra energiomvandlingen i en byggnad mer effektiv. Detta uppnår man antingen genom att minska mängden energi som används, eller genom att försöka få ut mer nytta av den energi som används.

Idag står världen inför stora utmaningar i fråga om vår gemensamma miljö. Att ge människor tillgång till mer energi utan att öka energiproduktionen innebär besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Vi finns på plats i Göteborg för att hjälpa både dig och miljön. Kontakta oss gärna via formuläret här på sidan!

Vilken information innehåller en energideklaration?

En energideklaration innehåller till exempel uppgifter om:

 • En byggnads uppvärmda yta

  Det vill säga alla rum och ytor som används för att vistas i. Det kan exkludera till exempel ett källarutrymme eller en kallveranda.

 • Energiåtgången för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel

  Komfortkyla är den till byggnaden levererade kyl- eller energimängd som används för att sänka byggnadens innetemperatur för människors komfort när det till exempel är varmt ute. Kylenergi som hämtas från omgivningen utan kylmaskin, som t.ex. utomhusluft, kallas för frikyla och räknas inte.

 • Eventuella förslag till åtgärder för att minska byggnadens energianvändning

  Energibesparande åtgärder för minskad energiåtgång kan handla om enkla råd och tips, som att använda lock när du kokar upp vatten på spisen eller att installera snålspolande munstycken på duschhuvuden och kranar. Det kan också handla om mer omfattande åtgärder som att byta ut gamla vitvaror och hela uppvärmningssystem mot modernare och energisnålare alternativ.

 • Byggnadens radonvärde, i de fall radonmätning har utförts

  Man rekommenderar att en radonmätning ska utföras på en byggnad åtminstone var tionde år, och det kan vara bra att passa på medan du bygger om eller gör förändringar på ventilation eller uppvärmningssystem. Du kan utföra mätningen själv med hjälp av en mätdosa.

Vi hjälper dig med din energideklaration i Göteborg